07 Mart 2019

İnteraktif Oturumlar Yapıldı

DÖNEM II - DÖNEM III ‘ de YER ALAN  “İNTERAKTİF OTURUMLAR” YAPILDI

 

“İnteraktif oturum” öğrenme yöntemi ile öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve gerçek yaşam/klinik problemler bağlamında temel tıp bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Bu öğrenme yöntemi ile her öğrencinin ön bilgileri üzerine, senaryo ile etkileşim içinde kendine özgü yeni bilgileri geliştirmesi hedeflenmektedir.

 

İnteraktif oturum senaryoları, Ders Kurulunca belirlenen öğrenme hedeflerinin başarılmasına olanak sağlayacak şekilde bir klinik problem seçilerek yapılandırılmaktadır.

 

İnteraktif oturum senaryoları oluşturulurken toplumda sık karşılaşılan ve/veya önemli sağlık sorunları seçilmekte ve bu senaryoların gerçekçi olmasına özen gösterilmektedir.

 

İnteraktif oturum senaryosunun akışı ve tartışma soruları, hipoteze dayalı klinik akıl yürütme süreci gözetilerek, sorumlu klinik öğretim üyesi ve ilgili Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

DÖNEM/KOMİTE

TARİH

SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ

DÖNEM 2- KOMİTE 3

4 Şubat 2019 (1. Oturum)

Dr. Öğrt. Üyesi Senem ARDA DÜZ

DÖNEM 2- KOMİTE 3

4 Şubat 2019 (1. Oturum)

Prof. Dr. İdris ŞAHİN

DÖNEM 2- KOMİTE 3

21 Şubat 2019 (2. Oturum)

Dr. Öğrt. Üyesi Senem ARDA DÜZ

DÖNEM 2- KOMİTE 3

22 Şubat 2019 (2. Oturum)

Prof. Dr. İdris ŞAHİN

       

DÖNEM 2-KOMİTE 4

12 Mart 2019 (1. Oturum)

Doç. Dr. Lale ERBAY

       

DÖNEM 2-KOMİTE 5

12 Mart 2019 (1. Oturum)

Dr. Öğrt. Üyesi M. TECELLİOĞLU

       

DÖNEM 2-KOMİTE4

15 Nisan 2019 (2. Oturum)

Doç. Dr. Lale ERBAY

DÖNEM 2-KOMİTE 4

16 Nisan 2019 (2. Oturum)

Dr. Öğrt. Üyesi M. TECELLİOĞLU

       

DÖNEM 3 /KOMİTE 4

4 Şubat 2019 (1. Oturum)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

DÖNEM 3 /KOMİTE 4

12 Şubat 2019 (2. Oturum)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

DÖNEM 3 /KOMİTE 5

21 Şubat 2019 (1. Oturum)

Prof. Dr. Hülya TAŞKAPAN

       

DÖNEM 3 /KOMİTE 5

5 Mart 2019  (2. Oturum)

Prof. Dr. Hülya TAŞKAPAN

       

DÖNEM 3 /KOMİTE 6

22 Mart 2019 (1. Oturum)

Prof. Dr. Yüksel KABLAN                     Dr. Öğrt. Üyesi M. TECELLİOĞLU

       

DÖNEM 3 /KOMİTE 6

10 Nisan 2019 (2. Oturum)

Prof. Dr. Yüksel KABLAN                     Dr. Öğrt. Üyesi M. TECELLİOĞLU