01 Şubat 2019

Tıp Fakültesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Eğitim-öğretim, sağlık ve alt yapı alanlarında ciddi gelişmeler kaydeden Fakültemiz bölgesinin en önemli sağlık kuruluşudur. Fakültemiz, 2018 yılında da büyümesine devam etmiştir. Yeni alınan öğretim üyeleri ve yeni faaliyet alanları ile eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunma altyapımız daha güçlü hale gelmiştir.

Eğitim ve öğretim imkânlarının iyileştirilmesi, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yenilik ve gelişmelere açık uygulamaların topluma kazandırılması Fakültemizin öncelikli temel hedeflerini teşkil etmektedir

Bir kamu idaresi olarak planlı hizmet sunmak, ülkemiz kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve şekillenmesine de destek olmaktadır. Bu amaçla hazırladığımız Faaliyet Raporumuz kurumumuzun 2018 mali yılı için faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde önceden belirlediğimiz göstergeler doğrultusunda performans değerlendirmeleri yapmak, gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeleri ölçmek üzere hazırlanmıştır. 2018 yılına ait “Faaliyet Raporu’nda” Fakültemiz bünyesinde gerçekleşen eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile diğer idari faaliyetler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

Fakültemizin 2018 yılındaki faaliyetlerini içeren bu çalışma, idari ve akademik personelimizin gayretleriyle hazırlanmış ve kapsamı genişletilmiştir. Emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmanın faydalı olması dileklerimle saygılar sunarım.

 

                                                                                              Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

                                                                                              Dekan