08 Ocak 2019

2018 yılı Akademik Teşvik Başvurularına İlişkin Duyuru

Üniversitemiz Web sitesinde yayınlanarak ilan edilen 2018 yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi aşağıda gösterilmiştir.

Fakültemiz öğretim elemanlarının 2018 yılı Akademik Teşvik Başvurularını en geç 10.01.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları Bölüm Sekreterliklerine iletmeleri gerekmektedir.

 

Süreç

Son Tarih

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuruların başlama tarihi

02 Ocak 2019

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru için son gün

10 Ocak 2019

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirmelerini tamamlaması için son gün

17 Ocak 2019

Bölüm Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirme kararlarının Fakülte/Yüksekokul/Enstitüler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunu üyesine iletilmesi için son gün

18 Ocak 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda nihai kararların verilmesi ve sonuçların duyurulması

25 Ocak 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına itiraz için son gün

1 Şubat 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun itirazları karara bağlaması için son gün

8 Şubat 2019

 

 

EKLER:

Akademik Teşvik Ödeneği 2018 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve İlkeleri

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için