31 Aralık 2018

2018-2019 Akademik Danışmanlık

AKADEMİK DANIŞMANLIK UYGULAMASININ ÖNEMİ

 

Akademik danışmalık İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık, burs ve eğitim-öğretim ile ilgili karşılaşacakları sorunlara çözüm aramak,  öğrenciler ile öğretim üyeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek amacıyla planlanmıştır.

Tıp Fakültesinin bütün öğretim üyeleri doğal olarak akademik danışmanlık listesinde yer alır.

Her bir akademik danışmana I, II, III, IV, V ve ön hekim dönemlerinden birer öğrenci atanmıştır.

Öğretim üyesi ve öğrenci görüşmelerinden elde edilen kazanımlarını korumak için öğretim üyesinin 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında sorumlu olduğu grup, mezun olan öğrencilerin  yerine birinci sınıf öğrencileri yerleştirilmek dışında aynı öğrencilerden oluşmaktadır.

Danışman öğretim üyesinin sorumluluğu:

Danışman olarak atanan öğretim üyeleri her yarıyılda en az 1 kez olmak üzere danışmanı olduğu öğrenci ile bireysel veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program içerisinde düzenli görüşmeler yapmak, öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer konulardaki problemleri hakkında bilgi edinmek ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Danışmanlık Takip Değerlendirmesi Formu’nu doldurarak Akademik Danışmanlık Kurulu’na iletmesi  gerekmektedir.

Öğrencilerin sorumluluğu:

Öğrenciler her yarıyılda en az 1 kez olmak üzere, danışman öğretim üyesiyle, danışman öğretim üyesinin belirlediği zamanda görüşmeler yapmak zorundadır.

 

Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin akademik danışmanlık sisteminin daha verimli yürütülmesi için gereken gayret ve özeni göstermesi önem arz etmektedir.