Kitaplar

                            
Hematolojide Sözün Demi                                    
 Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı (CD Ekli)       

                              
Çocuklarda Anamnezden Tanıya 
  
          
Her Hastalık Bir Hikayedir 2017                     
       
                                
 Acilin Öyküsü 2016                        

 Sağlık ve İletişim Öyküleri

                              
İbni Sina Öyküleri Yüksek İhtisas       
                           
Do-Re-Mi ile Hayata Tutunmak

                                     
Lives Changes From Stem to Stern 2016                          
Sahibinden Diyabet Öyküleri

                              
 Hayata Tutunma Öyküleri                                              
Kulaktan Kulağa Dilden Dile Öyküler

                             
Çocuk Hastalarda Tanı Testleri                                    
 Uzman Yorumuyla Hastalık Hikayem Geçmiş Olsun

                             
Kuka’nın Dişi Yerinden Çıktı                                         
Uzman Yorumuyla Hastalık Hikayem Şifa Olsun

                             
Kuka’nın Arkadaşının Gözü Tembel                                  
Hemşirelik Anıları

                             
Görsellerle Hastalıklar 2017