Fakültemiz

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Başkan

Fakülte Dekanı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Burak IŞIK

Üye

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar BAYINDIR

Üye

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nurçin GÜLHAŞ

Üye

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cemşit KARAKURT

Üye

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali BEYTUR

Üye

Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Cengiz ÇOLAK

Üye

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Suat TEKİN

Üye

Fizyoloji Anabilim Dalı

Cevdet DEMİREL

Raportör

Fakülte Sekreteri