Hakkımızda

POLİTİKAMIZ

 1. Sürdürülebilir iyileşme ve sürekli gelişimi kurum kültürümüzün en önemli unsuru haline getirmek.

 2. Yasal şart ve mevzuatlara uyum ve etik değerlerle yönetimi her daim benimsemek.

 3. Bilime katkı sağlama ve uluslararası yayın üretmede performansı yüksek bir fakülte olmak.

 4. Hasta ve çalışan güvenliği hususlarında rol model bir eğitim ve sağlık kurumu olmak.

 5. Tüm ilgili taraflara (çalışanlar, öğrenciler, tedarikçiler, ziyaretçiler, hastalar, hasta yakınları, sivil toplum kurumları ve diğer sağlık kuruluşları) değer veren, ihtiyaç ve beklentilerini gözeten, insan odaklı ve iletişim kültürü ile fark yaratmak.

 6. Mezunlarının ve çalışanlarının sadece mesleki becerileri değil tutum ve davranışlarında da camiada örnek alınacağı bir kurum kültürü yaratmak.

 7. Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve önleyici sağlık (koruyucu hekimlik) için hizmet eden bir bakış açısıyla çalışmak.

 8. Sadece tıp bilimi değil diğer bilimlerden, sanat ve kültürden istifa eden multidisipliner ve sınırları zorlayan, yaratıcı hekimler yetiştirmek.

 9. Çevreyi önemsemek ve ekosisteme olumlu katkılar yapmak.

DEĞERLER

 1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin değerleri; - bilimsellik ve liyakat, - etik değerlere bağlılık, - şeffaflık ve - hesap verebilirlik - kurumsallık - yenilikçilik - kalite

MİSYON

 1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu; vatansever, kendini hekimlik mesleğine adamış, insanlığın sağlığı için umut olmayı ideal edinmiş, bilimin rehberliği ile sorgulayan ve üretken hekimler yetiştirmektir.

VİZYON

 1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin vizyonu; ideali hekim olmak isteyenlerin kazanmayı tutkuyla istedikleri, okurken gurur duydukları, hekimlik yaparken farklarını ortaya koydukları ve hastalarının ise aldıkları her hizmette en iyisi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi dedikleri bir kurum olma tutkusuyla çalışmaktır.