Kurullar

 

AKADEMİK DANIŞMANLIK KURULU

Prof. Dr. Nigar VARDI

Başkan

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Üye

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU 

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Cengiz ÇOLAK

Üye

Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erdem TOPAL

Üye

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Lale GÖENİR ERBAY

Üye

Ruh Sağlığı ve Hstalıkları Anabilim Dalı

Psikolog Uygar SALMAN 

Üye

Gençlik Merkezi Psikolojik Danışmanlık