Kurullar

   

İNTERAKTİF OTURUM KOMİSYONU

Prof. Dr. Hülya TAŞKAPAN

Başkan

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sedat YILDIZ

Üye

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alaadin POLAT

Üye

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yılmaz BİLGİÇ

Üye

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. M. Hakan TAŞOLAR

Üye

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Senem ARDA DÜZ

Üye

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TECELLİOĞLU

Üye

Nöroloji Anabilim Dalı          

Dr. Öğr. Üyesi Turgay KARATAŞ

Üye

Anatomi Anabilim Dalı          

Dr. Öğr. Üyesi Veysel ERSAN

Üye

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Bahri EVREN

Üye

İç Hastalıkları Anabilim Dalı