11 Eylül 2019

Yedek Başvuru Sonuçları ve İstenen Belgeler

 T.C.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Lisansüstü Programlarını Yedek Kontenjandan Kazanan Adayları Görmek (ALAN İÇİ) İçin Tıklayınız

Lisansüstü Programlarını Yedek Kontenjandan Kazanan Adayları Görmek (ALAN DIŞI) İçin Tıklayınız 

KESİN KAYIT TARİHLERİ : Aday öğrenciler 12-13 Eylül 2019 tarihleri arasında, istenilen belgeler ile birlikte, enstitü müdürlüklerine şahsen veya noter tasdikli özel vekalet yoluyla kesin kayıtlarını yapacaklardır.

 

ÖNEMLİ NOT:  Başvuru yapılan programın istemiş olduğu kabul koşullarını taşımadığı, On-Line kayıt işlemleri esnasında girilen bilgilerin gerçek dışı olması halinde ilgili öğrencinin kaydı yapılmayacak, başvurusu iptal edilecektir. Sehven kayıt alınmış olsa dahi, tespit edilmesi durumunda kaydı silinecektir.

 

 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMINI YEDEK KONTENJANDAN KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

YÜKSEK LİSANS

1.     Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti

2.    Not transkriptinin aslı veya onaylı sureti

3.    Son 5 (beş) yıl içinde alınmış ALES sonuç belgesi (ALES notu  istenilen puan türünden en az 55 olması gerekmektedir).

4.    Son 5 (beş) yıl  içerisinde alınmış olmak şartıyla, Varsa YDS veya YÖKDİL belgesi. 

5.    Nüfus cüzdan fotokopisi.

6.    2 adet vesikalık fotoğraf.

7.    Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).

8.    Özgeçmiş

9.    Askerlik durum belgesi  (Erkek Adaylar İçin).

10.  Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

NOT: Belgelerin onayı  Enstitümüzde yapılmayacaktır.

 

 

DOKTORA

1.     Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti

2.    Yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.

3.    Lisans ve Yüksek Lisans Not transkriptinin aslı veya onaylı sureti

4.    Son 5 (beş) yıl içinde alınmış ALES sonuç belgesi (ALES notu  istenilen puan türünden en az 60 olması gerekmektedir).

5.    Son beş (5) yıl  içerisinde alınmış olmak şartıyla, YDS veya YÖKDİLden en az 55 puan almış veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puanı  aldığını gösterir belge. 

6.     Nüfus cüzdan fotokopisi.

7.    2 adet vesikalık fotoğraf.

8.    Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).

9.    Özgeçmiş

10.  Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin). 

11.   Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

 

NOT: Belgelerin onayı  Enstitümüzde yapılmayacaktır.

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1.      Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.

2.      Not transkriptinin aslı veya onaylı sureti

3.      Nüfus cüzdan fotokopisi.

4.      2 adet vesikalık fotoğraf.

5.      Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar İçin)

6.      Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).

7.      Özgeçmiş

8.      İşletme  Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak adaylar, kayıtlarını Enstitüye yaptırdıktan sonra 2.000 (ikibin) TL öğrenim ücretini Üniversitemiz Kampüs şubesine yatırarak,  ödendiğine dair makbuzu Enstitümüze teslim edeceklerdir.

 

NOT: Belgelerin onayı Enstitümüzde yapılmayacaktır.

 Erasmus     Farabi     Mevlana    

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017