Birim Hakkında

Başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanı kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerini ve kişiliklerini sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

 

Başkanlığımız Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

 - Kültürel Hizmetler

 - Sosyal Hizmetler

 - Spor Hizmetleri

 - Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

 - Öğrenci Konsey ve Öğrenci Kulüpleri ile ilgili Hizmetler

 - Engelli Öğrenciye Yönelik Hizmetler

 - Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması ile İlgili Hizmetler

 - Başarılı ve İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yemek Burs Hizmeti

 - Başkanlığın Görev Alanı ile İlgili Satın Alma Hizmetleri

 - Dairenin Gelir ve Bütçe İşlemleri

 - Dairenin Faaliyet Raporunu Hazırlanması

 - Dairenin Stratejik Planının Hazırlanması ve Uygulanması

 

 YAPILANMA

 Kültürel Hizmetler

 Sosyal Hizmetler

 Spor Hizmetleri

 Satın Alma ve Tahakkuk

 

 MİSYON

 Hizmet verdiğimiz kesimin bütünü için; çağdaş yöntemler kullanılarak yeterli ve kaliteli düzeyde, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak, onların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 

VİZYON

 Üniversitemizin ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda, tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, lider bir hizmet birimi olmaktır. 


İletişim    

© Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı