11 Mayıs 2018

18.04.2018 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI

* Sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeye hak kazanan adayların, 18.05.2018 tarihine kadar aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
* Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme hakkını kaybetmiş olacaklardır.
*Göreve başlamalar, güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER
4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Kendisi, Anne, Baba, Kardeş, Eş, Çocuk bilgilerini gösteren belge.)

5- 4 nüsha E-devlet üzerinden alınan adli sicil belge çıktısı.

6-2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formuna yapıştırılanlar hariç.)

7- Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

8- Diploma fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)

9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

10- Tam teşekküllü hastanelerden (Devlet Hastaneleri ya da Araştırma Hastaneleri) alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) [1]

11- SSK numarası (Daha önce sigortalı olarak çalışmış adaylardan talep edilmektedir.)


  [1] - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15-2 maddesinde belirtilen “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz” hükmü gereği,  yerleştirilenlerin yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu teslim etmeleri gerekmektedir.


İrtibat Telefonu: 0 (422) 377 32 51

Haber Merkezi    

Personel Daire Başkanlığı