Sınav Görevlendirmeleri

Yayınlanma Tarihi: 17.09.2016
 
ÖSYM sınavlarında görevlendirme işlemleri genel olarak “ÖSYM tarafından Ankara’da Merkezi Görevli Atama Sistemi“ tarafından yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda görev türlerine göre görevlendirme işleminin kim tarafından yapıldığı görülmektedir.
 
Görevler Görevliyi Atayan İadeden Atayan İadenin İadesini Atayan
Bina Sınav Sorumlusu (BSS) ÖSYM ÖSYM SK
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ÖSYM ÖSYM SK
Bina Yöneticisi SK SK SK
Engelli Salon Görevlisi ÖSYM ÖSYM SK
Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi ÖSYM ÖSYM SK
Bina Hizmetlisi ÖSYM ÖSYM SK
Şehir İçi Sınav Evrakı Görevlisi ÖSYM ÖSYM SK
Sınav Evrakı Koruma Görevlisi SK SK SK
Salon Başkanı ÖSYM ÖSYM SK
Gözetmen ÖSYM ÖSYM SK
Bina Yedek Gözetmeni ÖSYM ÖSYM SK
Sınav Koordinatörlüğü Yedek Gözetmeni ÖSYM ÖSYM SK
 
*SK: Sınav Koordinatörlüğü

Görevlendirme İşlemi Adımları:
1. Yapılacak sınav için GİS sistemi üzerinden görev tercihi işlemleri başlatılır. (GİS: Görevli İşlemleri Sistemi - gis.osym.gov.tr)
2. ÖSYM tarafından Ankara’da merkezi olarak görevler atanır.
3. GİS sistemi üzerinden Onay/İade sürecine geçilir. Görevli görevini onaylarsa görev ataması gerçekleşmiş olur ve görev belgesini bastırır.
4. Görev onaylanmazsa birinci iade süreci başlar. GİS sistemi üzerinden iade görevi için başvuru işlemleri ÖSYM tarafından başlatılır. İade görevleri yine ÖSYM tarafından Ankara’da merkezi olarak atanır. Görevli iadeden gelen görevi onaylarsa görev ataması gerçekleşmiş olur ve görev belgesini bastırır.
5. İadeden gelen görev onaylanmazsa veya bir görevli görevine atandıktan sonra en geç sınava 2 gün kala geçerli ve kabul edilebilir bir mazeret sunarak görevini iade etmek isterse ikinci iade süreci başlar. Bu aşamadaki iade sayısı çok az olmaktadır. Bu kalan birkaç tane iade görevi ataması işlemi sınav koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır.
 
Aşağıda görevlendirme işlemi adımlarının daha iyi anlaşılabilmesi için örnek bir zamanlama tablosu verilmiştir:
 
İşlem: 1. Tercih İşlemleri 2. Atama İşlemleri 3. Onay/İptal İşlemleri 4. Birinci İade Atama İşlemleri 5. İadeden Atama Onay/İptal İşlemleri 5. İkinci İade Göreve Atama İşlemleri
İşlemi Gerçekleştiren: Görevliler ÖSYM Görevliler ÖSYM Görevliler S.K.
İşlemin Yöntemi: GİS Merkezi Atama Sistemi GİS Merkezi Atama Sistemi GİS SMİS
Başlangıç: Tarih 19.08.2016 24.08.2016 24.08.2016 29.08.2016 29.08.2016 01.09.2016
Saat 15:30 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00
Bitiş: Tarih 24.08.2016 24.08.2016 29.08.2016 29.08.2016 01.09.2016 04.09.2016
Saat 10:00 16:00 10:00 16:00 10:00 08:15
 
Not: Bina yöneticileri Sınav Koordinatörlüğü tarafından atanmaktadır. Bunun için üniversitede fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu sekreterleri ve şehirde ise okul müdürleri görevlendirilmektedir. Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim Fakültelerinde olduğu gibi bir binanın birden fazla bloğu varsa birinci bloğa fakülte sekreteri, ikinci bloğa iç hizmetler şefi (herhangi bir arıza/sıkıntı durumunda olaya müdahele edebilecek ve depo anahtarı olan en uygun kişi olduğu için) ve diğer bloklara ise o birimin dekanı/müdürü tarafından önerilecek olan isimler atanmaktadır.
 
Not: Sınav evrakı koruma kuryesi her sınavda görevlendirilen bir kişi olup Ankara’dan gelen sınav evrakının korunması için bir gece Sınav Koordinatörlüğünde nöbet bekleyen kişidir. Bu görev nöbet içerdiğinden fazla isteklisi bulunmamaktadır. Bu görev için üniversite idari personelinden istekli olanlar tarafından oluşturulan havuz sisteminden sıra ile görevlendirme yapılmaktadır.

Bina Sınav Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Bina Yöneticisi, Salon Başkanı, Gözetmen ve Şehiriçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi görevleri için görevlendirmeler ÖSYM tarafından tercih, puan ve ünvan üçlüsüne göre yapılmaktadır. Böyle bir sistemde eşit bir görev dağılımının mümkün olmayacağı açıktır. Ayrıntılı bilgi için ÖSYM Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Ücret Ödeme İlkelerini inceleyebilirsiniz. Adı geçen görevlerin merkezi sistemle dağılımı ile Sınav Koordinatörlüğümüzün bir ilgisi bulunmamaktadır.