Yayınlar

Makaleler

---

Bildiriler

  • 1. Çevrimiçi Sınav Sistemlerine Yönelik Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Ve Görüşlerinin İncelenmesi

  • 2. Fen Bilgisi Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

  • 3. Örnek Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Tasarımı

  • 4. Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Davranışları ile Akademik Ertelemecilik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  • 5. Matematik ve Geometri Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

  • 6. Giyilebilir Cihazlarda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı ve Eğitime Yansımaları

  • 7. Çevrimiçi Öğrenci Yanıtlama Sistemleri Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri: Kahoot Örneği

  • 8. Web Programlama Öğretiminde Zihin Haritaları Kullanımının Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

  • 9. Açık Kaynak Kodlu Mobil Uzaktan Eğitim Sistemleri

  • 10. Online Değerlendirme Sistemi 17 Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği


Arş. Grv. İlyas AKKUŞ