İhale Kodu

type

İhale Usulü

Başlık

Son Başvuru ve Zarf Açılış

İlan Tarihi

2D1749 Mal İhale Tötm Personel Ve Hasta Taşıma Hizmet Alım İşi 20.05.2019 10:00 24.04.2019
D8E7AA Mal Doğrudan Temin Eczane Dt-39063 20.05.2019 17:00 17.05.2019
ADA509 Mal Doğrudan Temin Ameliyathane Depo Dt-39061 20.05.2019 17:00 17.05.2019
B3A2F0 Mal Doğrudan Temin Koroner Anji̇o Dt-39060 20.05.2019 17:00 17.05.2019
BA2593 Mal Yaklaşık Maliyet Ym-19/38941 Çocuk Alerji̇ Poli̇kli̇ni̇ği̇-1 İçi̇n 1 Kalem Tibbi̇ Sarf Malzeme Alimi 21.05.2019 17:00 10.05.2019
5BF5B8 Mal Doğrudan Temin Benzi̇nli̇ Çi̇m Bi̇çme Maki̇nasi Ve Motorlu Tirpan Alimi 23.05.2019 15:00 16.05.2019
B8DC90 Mal Yaklaşık Maliyet Ym-19/39059 Ameli̇yathane Depo İçi̇n 22 Kalem Tibbi̇ Sarf Malzeme Alimi 23.05.2019 17:00 17.05.2019
3B246E Mal Yaklaşık Maliyet Ym-19/38949 Moleküler Mi̇krobi̇yoloji̇ 5 Kalem Sarf Malzeme Alimi 27.05.2019 17:00 13.05.2019
6A30D1 Mal Yaklaşık Maliyet Ym-19/38950 Üroloji̇ Üni̇tesi̇ 1 Kalem Tibbi̇ Demi̇rbaş Malzeme Alimi 27.05.2019 17:00 13.05.2019
9F967C Mal İhale Kan Bankası Ünitesi 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme 13.06.2019 10:00 17.05.2019

2D1749

TÖTM Personel ve Hasta Taşıma Hizmet Alım İşi

İhale Türü Mal
İhale Usulü İhale
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri Turgut Özal tıp Merkezi
İlan Tarihi 24.04.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 20.05.2019 10:00
Açıklama
.
Dosyalar

D8E7AA

ECZANE DT-39063

İhale Türü Mal
İhale Usulü Doğrudan Temin
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SATINALMA
İlan Tarihi 17.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 20.05.2019 17:00
Açıklama
-
Dosyalar

ADA509

ameliyathane depo dt-39061

İhale Türü Mal
İhale Usulü Doğrudan Temin
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SATINALMA
İlan Tarihi 17.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 20.05.2019 17:00
Açıklama
-
Dosyalar

B3A2F0

KORONER ANJİO DT-39060

İhale Türü Mal
İhale Usulü Doğrudan Temin
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ SATINALMA
İlan Tarihi 17.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 20.05.2019 17:00
Açıklama
-
Dosyalar

BA2593

YM-19/38941 ÇOCUK ALERJİ POLİKLİNİĞİ-1 İÇİN 1 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

İhale Türü Mal
İhale Usulü Yaklaşık Maliyet
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri BÜTÇE PLAN BİRİMİ
İlan Tarihi 10.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 21.05.2019 17:00
Açıklama
.
Dosyalar

5BF5B8

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNASI ve MOTORLU TIRPAN ALIMI

İhale Türü Mal
İhale Usulü Doğrudan Temin
unit İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
phone : 4223773266
fax : 0
İhale Yeri İDARİ VE MALİ İŞLAER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ
İlan Tarihi 16.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 23.05.2019 15:00
Açıklama
Bilgi için: Dilek ESEN ,Murat ERDEN,Eyyüp MEMİŞ

Tel:04223773268-3266

Teknik Bilgi İçin:
Gökmen YÜCEL

Tel:04223773395
Dosyalar

B8DC90

YM-19/39059 AMELİYATHANE DEPO İÇİN 22 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

İhale Türü Mal
İhale Usulü Yaklaşık Maliyet
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri BÜTÇE PLAN BİRİMİ
İlan Tarihi 17.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 23.05.2019 17:00
Açıklama
.
Dosyalar

3B246E

YM-19/38949 MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ 5 KALEM SARF MALZEME ALIMI

İhale Türü Mal
İhale Usulü Yaklaşık Maliyet
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri BÜTÇE PLAN BİRİMİ
İlan Tarihi 13.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 27.05.2019 17:00
Açıklama
.
Dosyalar

6A30D1

YM-19/38950 ÜROLOJİ ÜNİTESİ 1 KALEM TIBBİ DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

İhale Türü Mal
İhale Usulü Yaklaşık Maliyet
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri BÜTÇE PLAN BİRİMİ
İlan Tarihi 13.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 27.05.2019 17:00
Açıklama
.
Dosyalar

9F967C

Kan Bankası Ünitesi 1 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme

İhale Türü Mal
İhale Usulü İhale
unit Turgut Özal Tıp Merkezi Satınalma Müdürlüğü
phone : 4223410660
fax : 4223410729
İhale Yeri inönü üniversitesi Turgut Özal tıp Merkezi
İlan Tarihi 17.05.2019
Son Başvuru ve Zarf Açılış 13.06.2019 10:00
Açıklama
.
Dosyalar

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim