24 Temmuz 2018

Yaz Okulu Hakkında

13.09.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı esas alınarak verilen, Üniversitemiz Senatosunun 22.06.2018 tarih ve 2018/6-9 sayılı kararı doğrultusunda; 2018-2019 öğretim yılından itibaren Fakültemiz öğrencilerinin başka yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi (yaz okulu) kapsamında ders almalarına izin verilmeyecek, Fakültemizde de yaz öğretimi kapsamında ders açılmayacaktır. 24.07.2018.

Önemle duyurulur.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi