Kurullar

FAKÜLTE ALT KURULLARI

Ek Ödeme İnceleme Alt Kurulu       

Başkan: Prof.Dr.  Alaadin POLAT

Üye: Dr.Öğr.Üyesi NumanTATAR

Üye: Alaattin İNAN

Bilimsel Dosya İnceleme Alt Kurulu

Başkan: Doç.Dr. Neslihan ŞİMŞEK

Üye: Doç.Dr.Hilal ALAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Güler YILDIRIM

Satınalma  Karar Alt Kurulu 

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi NumanTATAR

Üye: Doç.Dr.Hilal ALAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Güler YILDIRIM

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KARA

Hasta Hakları Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi NumanTATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Numan DEDEOĞLU

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Raportör: Rifat TANER

Hastane Enfeksiyon Kontrol Alt Kurulu

Başkan:Dr.Öğr.Üyesi NumanTATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Burak DAYI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Bahadır SANCAR

Üye: Öğr.Gör. Emine ORUÇ

Üye: Aylin AĞAN (Hemşire)

Üye: Şehriban DURAK AYPAN (Hemşire)

Üye: Nevin KAHRAMAN (Hemşire)

Üye: Gonca KARATAŞ (Hemşire)

Araştırma ve Yayın Alt Kurulu

Başkan: Doç.Dr. Neslihan ŞİMŞEK

Üye: Doç.Dr.  Hilal ALAN

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI

Engelli Diş Tedavi Merkezi Birimi Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR                                   

Muayene ve Kabul Alt Kurulu 

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi NumanTATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Bahadır SANCAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI

Üye: Öğr.Gör.Enis ŞİMŞEK                             

Fakülte Erasmus, Farabi, Mevlana Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Fakülte Erasmus, Farabi, Mevlana Koordinatör yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Fakülte Bologna koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Şuayip Burak DUMAN

Fakülte Bologna Koordinatör Yardımcısı:

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü:

Dr.Öğr.Üyesi Mesut TUZLALI


Gerçekleştirme Görevlisi

Alaattin İNAN

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Ömer Ali Deniz

Maaş Ek Ödeme Mutemetliği

Hüseyin DULKADİR

İhale Komisyonu Üyeliği

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Canan TURGUT


Üye: Hüseyin DULKADİRKALİTE KURULLARI

Birim Kalite Komisyonu

Prof.Dr.  Alaadin POLAT

Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Dr.Öğr.Üyesi Elçin TEKİN BULUT

Alaattin İNAN

Ayfer GÖLGELİ

Yönetim Sistemleri Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Elçin TEKİN BULUT

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Burak DAYI

Üye: Alaattin İNAN

Üye: Orhan YALÇINKAYA

Üye: Ayfer GÖLGELİ

Üye: Metin ÖZKILIÇ

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA

Hizmetiçi Eğitim Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Levent AKINCI

Üye: Dr.Öğr.Üyesi  Güler  YILDIRIM

Üye: Diş Tabibi Vesile Elif TOY

Üye: Öğr.Gör.Enis ŞİMŞEK                             

Üye: Alaattin İNAN

Üye:  Aylin AĞAN

Üye: Ayfer GÖLGELİ

İş Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği) Alt Kurulu /Risk Analiz Ekibi

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Alaattin İNAN

Üye: Hatice ÖNAL

Üye : İzzeddin BAKAN

Üye:  Şehriban DURAK AYPAN

Üye: Orhan YALÇINKAYA

Üye: Ayfer GÖLGELİ

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA

Çevre Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Çevre Görevlisi Orhan Sezgin SELÇUK

Üye: Alaattin İNAN

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA

Üye: Aylin AĞAN

Üye: Ayfer GÖLGELİ

Hasta Güvenliği Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Alaattin İNAN

Üye:  Şehriban DURAK AYPAN

Üye: Ayfer GÖLGELİ

Tesis Güvenliği (Bina Turu) Alt Kurulu

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Alaattin İNAN

Üye: Hatice ÖNAL

Üye : İzzeddin BAKAN

Üye: Şehriban DURAK AYPAN

Üye:  Orhan YALÇINKAYA

Üye: Ayfer GÖLGELİ

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA

 

Beyaz kod ekibi:

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Alaattin İNAN

Üye: Mahmut KÜÇÜKKAYA

Üye: Ayfer GÖLGELİ

Güvenlik Görevlisi


Mavi Kod Ekibi:


Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Bahadır SANCAR

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Üye: Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Üye: Arş.Gör.Samet ÖZDEN

Üye: Aylin AĞAN (Hemşire)

Üye: Şehriban DURAK AYPAN (Hemşire)

Üye: Nevin KAHRAMAN (Hemşire)

Üye: Gonca KARATAŞ (Hemşire)

Üye: Seliha ERGÜL (Hemşire)

Üye: Pınar YARKAÇ(Hemşire)

Üye: Pınar YARKAÇ((Hemşire)

Bilgi Güvenliği Ekibi:

Başkan: Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Üye: Metin ÖZKILIÇ

Üye: Yusuf TAŞTAN

İç Tetkik Ekibi:

Dr.Öğr.Üyesi Burak DAYI

Dr.Öğr.Üyesi Pınar DEMİR

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özay USLU

Dr.Öğr.Üyesi Güler YILDIRIM

Dr.Öğr.Üyesi Levent AKINCI

Dr.Öğr.Üyesi Bahadır SANCAR

Şehriban DURAK AYPAN

Aylin AĞAN

Mahmut KÜÇÜKKAYA

Ayfer GÖLGELİ

Atık Sorumlusu

Mahmut KÜÇÜKKAYA

Ulusal Sağlık Sistemi (USS) Sorumlusu

Metin ÖZKILIÇ

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Ekibi

Dr.Öğr.Üyesi Numan TATAR

Şehriban DURAK AYPAN

Ayfer GÖLGELİ
 

 

 Diş Hekimliği Fakültesi