Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi

Sağlık · 06 Şubat 2018 · 0

Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi

İnönü Üniversitesi ve Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında yürütülen “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış” eğitim programının kapanış töreni düzenlendi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda düzenlenen kapanış programına; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Rukiye Aylaz ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağlam, Ebelik Bölüm Başkanı ve Eğitim Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya ve eğimde yer alan ebeler katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan eğitim sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya,  “Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ebelerin sağlık ekibi içerisindeki büyük payı ve yürüttüğü görevlerin önemi dikkate alınmaktadır” diyerek şunları ifade etti:


“Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin her köşesinde bu zor ve bilimin bir arada yürütüldüğü önemli mesleğin gelişimi için büyük adımlar atılmıştır. Ebelik mesleğinin uzmanlaşmaya açık olması, mesleki bilgilerinin sürekli olarak güncellemeleri ve kendilerine tanınan yasal haklarla birlikte hareket ederek güçlerine güç katması gerekmektedir. Bu amaçla planlanan ‘Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitim Programı’ ülkemizin her köşesinde doğum hizmeti veren kurumlarda çalışan ebeler için hazırlanmış kapsamlı bir programdır.”


Derya eğitim programı ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi:


“Her bir eğitim grubu için 5 tam gün teorik ve 5 tam gün uygulamayı içeren bu eğitimlerde; ebelik mesleğinin felsefi, normal doğum, riskli doğum ve doğum sonrası dönemler, doğum eyleminin doğal ilerleyişi, doğumda hormon döngüsü, doğum kasılmaları ile baş etme yöntemleri, farklı doğum pozisyonları, kanamalı durumlar, doğum eylemine müdahaleler gibi birçok alanda eğitim verilmiştir. Bu eğitimde ebelerimizin mesleki anlamdaki tüm güncel bilgilere ulaşması sağlanmıştır. Ayrıca bu eğitim Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Malatya’nın tüm ilçe devlet Hastanelerinde hizmet veren ebelerin tamamına (132 ebe meslektaşımıza) verilmiştir. Bu program Aralık ayında 3, Ocak ayında 3 olmak üzere toplamda 6 oturumda tamamlanmıştır. Bakanlığımız tarafından hazırlanan eğitim dokümanların da güncel ve kanıta dayalı uygulamalarla sunulan yeni bilgiler mesleğe nasıl entegre edilmeli, sahada nasıl uygulanmalı bunların üzerinde durulmuştur.”


Derya yapmış oldukları eğitim programı ile ilgili son olarak şunları kaydetti:


“Bakanlığımızın özellikle sahada birlikte çalışan ebe ve kadın doğum hekimlerinin ortak hareket etmesi gerektiği, kanıta dayalı ve standardize edilmiş ve aynı zaman da bir o kadar da bireye özgü olan ve aileyi de bu planlamaya katan bir çerçevede doğum eyleminin ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Ekip çalışması, etkili iletişim ve aile katılımı kavramların üzerinde özellikle durulmuş ve sezaryen oranlarının ancak bu kavramlara özen göstererek azaltılabileceği vurgulanmıştır. Ebelerin normal doğum eylemindeki önemi ve yetkinliği Bakanlığımız tarafından özellikle vurgulanmakta ve ebelerimiz büyük destek görmektedir. Bakanlığımızın ebelere vermiş olduğu bu destek için buradan ebe olarak ve aynı zamanda ebelerin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yetiştirilmesi için çalışan bir akademisyen olarak teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yeni yasal haklarla bu desteğin artacağına inandığımı belirtmek istiyorum.”


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Kelleş ise: “Üniversitemiz ile imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında “Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma Bakış” eğitim programını sonlandırmış bulunuyoruz. Anne adaylarının doğumlarını sağlıklı ve güvenilir şartlarda gerçekleştirmesi, ebelerin doğumlarda daha etkin rol almaları ve normal doğumların yayınlaştırılmasının amaçlandığı bu eğitim programına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, eğitim programının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve katılımcılara maksimum katkı sağlama noktasında ekip anlayışı içerisinde her türlü desteği sağlamaya çalıştık. Eğitimlerin sağlıklı yeni doğanlar ve mutlu annelere vesile olmasını ve üniversitemiz ile işbirliği içerisinde daha nice programlarda buluşmayı temenni ediyorum” dedi.    


Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hatice Birgül Cumurcu ise, “2017-2018 yılı için Rektörlüğümüz, Üniversitemiz ve Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz olarak bir protokol imzalandı ve bu protokole göre de ebelerimiz güncel yaklaşımlarla yeni bilgilerin eğitimi açısından tekrar yeniden değerlendirildi ve bilgileri güncellendi. Burada Sağlık Bakanlığımızın normal doğuma son yıllarda daha fazla yönlendirmesiyle birlikte ebelerimiz artık normal doğumda da çok daha aktif şekilde rol alacaklardır. Normal doğum hepimizin bildiği gibi daha kolay olan bir yöntem, fizyolojik bir yöntem, bebeğin ve annenin daha az zarar gördüğü bir yöntem doğum sonrasında annenin bebeği daha çabuk emzirebildiği bir yöntem ve daha çabuk toparlayarak ayağa kalktığı bir yöntem biz de bunu destekliyoruz. Kadın doğumcular olarak ve ebelerimiz olarak bu programda da eğitimde de yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık iki yıl boyunca 6 tane eğitim programı oldu ve bu eğitim programında da hem Malatya ilinde hem de ilçelerinde yaklaşık 150 kadar ebemiz eğitildi. Sağlık Bilimleri Fakültemiz olarak bu eğitimde yer aldık” şeklinde konuştu.


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da çok güzel bir eğitim programının kapanış sertifika töreninde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek şunları kaydetti:


“Çok güzel bir faaliyet. En büyük başarı sağlıkta ilerlememizin en önemli yolu sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim ve mezuniyet sonrası eğitimdir. Bunun çok güzel bir örneğini bugün sonuçlandırmış, son kapanış programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Onun için bu programları mutlaka devam ettirmemiz gerekiyor. Üniversitemizin sağlık alanında çok güçlü, çok önemli birimleri var. Başta Tıp Fakültesi olmak üzere tüm sağlıkla ilgili fakültelerimiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz bugünkü organizasyonundan dolayı fakülte dekanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ebelik bölümümüzün bu faaliyetlerini devam ettirmesini Yeşim hocadan ve tüm ekibinden istiyorum. İnşallah yeni dönemde de yeni eğitim faaliyetlerini devam ettirirsiniz. Bu aynı zamanda 132 ebemiz arasında arkadaşlık, dostluk, birliktelik de kurulmuş oldu. Bunun da süreğen bir şekilde devamı sağlanmış olur.”


Program eğitime katılan ebelere sertifikaları verilmesinin ardından sona erdi.


Haber: Kübra YILMAZ- Çiğdem ERHAN

Tags

Künye     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·