27 Şubat 2017

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Ücret Formu

Ek Ders bildirimlerimizin elektronik ortamda yapılabilmesi için başlatılan ve Malatya Teknopark bünyesinde geliştirilen Ek Ders Bildirim Sistemi devreye alınmıştır.

Sisteme http://ekders.inonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Sisteme girişler E-Posta kullanıcı adı ve şifresi ile yapılabilmektedir.


Uygulama için kullanım klavuzu ekde mevcuttur. Ders programları Öğrenci İşleri Otomasyonundan (Proliz) çekilerek sisteme aktarılmıştır. Ancak derslerin teorik veya pratik olup olmadığı konusunda bilgi alınamamıştır. Bu sebepten; her akademisyenin verdiği dersin saatini ve ders türünü kontrol edip bölüm başkanlığınca düzenlemesi gerekmektedir.


Ek ders bildirimleri sistem üzerinden aylık olarak yapılacaktır. Ders veren akademisyenler bildirim yapmadan önce kullanmış oldukları izinleri ve raporları sisteme gireceklerdir. Bu bilgilerin nasıl girildiğine ilişkin adımlar kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.


Yapılan ek ders bildirimleri bölüm başkanları tarafından onaylanmakta ve tahakkuk şeflerinin incelemesine sunulmaktadır. Tahakkuk şeflerinin onayladığı bildirimler harcama yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ücretlendirme işlemi başlamaktadır.


Sisteme yapılan girişlerde “E-Posta adresi herhangi bir kullanıcı ile ilişkilendirilmemiş” uyarısı alınıyorsa lütfen Tc Kimlik, Ad Soyad, Kadro Biriminizi,Ünvanınızı  ve varsa İdari Görevinizi ekders@inonu.edu.tr adresine gönderiniz. Bu bilgiler gönderildikten kısa bir süre sonra giriş yapılabilecektir.

Öğretim Elemanı için tıklayınız

Tahakkuk için tıklayınız

Harcama Yetkilisi içintıklayınız

Bölüm Başkanı için tıklayınız

Kampüs FM     ÖSYM    

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim