25 Ocak 2019

Üniversitemiz Akademik Personelinin Dikkatine

 İnönü Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun 25.01.2019 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda Üniversitemiz Akademik Personeline ait teşvik puanının ekteki gibi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Ekte verilen Puanlara herhangi bir itiraz olması durumunda itiraz dilekçesinin 01.02.2019 tarihine kadar bölüm başkanlıkları aracılığıyla ilgili komisyon Üyesine iletilmesi gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize  arz ederiz.

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyon Üyeleri

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim