Madencilik Sektöründe Analiz ve Analiz Cihazları

Bilim · 27 Mart 2019 · 0

Madencilik Sektöründe Analiz ve Analiz Cihazları

Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu lV. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında MTA Orta Anadolu lV. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Birinci’nin “Cevher Karakterizasyonu ve Analiz Teknikleri” adlı sunumuyla katkı sunduğu bir eğitim oturumu düzenlendi.


Programa Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Erdemoğlu, MTA Orta Anadolu lV. Bölge Müdür Vekili Uğur Çakar, idari personel ile teknik elemanlar katıldı.


Madencilik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan analiz yöntem ve cihazları hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Birinci, özellikle enstrümantal analizin diğer bilim ve disiplinleri de ilgilendiren çok geniş bir uygulama alanı olduğunu, farklı prensiplere göre çalışan çok sayıda analiz cihazının ve ileri analiz tekniklerinin kullanıldığını vurgulayarak analiz yöntem ve cihaz seçiminde bulunurken analizin hangi amaçla yapıldığının mutlaka netleştirilmiş olması gerektiğini belirtti.


Birinci, madencilik faaliyetlerinin hemen hemen tüm aşamalarında birtakım analiz işlemlerine gerek duyulduğunu, özellikle maden yataklarının aranması/keşfi ve değerlendirilmesi aşamasında maden yatağının kıymetli metal/bileşik oranı (tenör) tespitinde kimyasal analiz verilerinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.


Mustafa Birinci “Kimyasal ve mineralojik analizin cevher hazırlamanın olmazsa olmazı” olduğunu vurgulayarak  bu analiz verileri olmadan zenginleştirme yöntem(ler)inin belirlenmesinin, proses tasarımının ve proses kontrolünün de mümkün olamayacağını ifade etti.


Analiz sürecinde “Numune alma ve hazırlama” işlemlerinin önemine de değinen Birinci, analiz numunesinin cevherin genelini temsil edebilecek nitelikte olması gerektiğinin altını çizdi. Bunun yanında analiz merkezi/laboratuvarı ve cihaz seçiminde de mutlaka dikkate alınması gereken bazı kriterlerin bulunduğunu söyleyen Birinci, doğru ve güvenilir analiz sonuçları için uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı olan akredite olmuş merkezlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.


Birinci, sunumunda, gerek madencilik sektöründeki uygulamalarda gerekse bilimsel araştırmalarda sıkça kullanılan XRF, XRD, SEM-EDX, ICP-MS gibi analiz tekniklerini görsel örnekler üzerinden anlatarak kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Maden analiz ve test hizmetleri konusunda Maden Mühendisliği Bölümü’nün olanakları hakkında da kısa bilgi veren Birinci, cihaz ve ekipman olarak önemli eksikliklerin bulunmadığını söyledi.


İNÜHABER MERKEZİ

Tags

Künye     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·