Geçmişten Günümüze Kazan Tatarları

Kampüs · 15 Mart 2019 · 0

Geçmişten Günümüze Kazan Tatarları

Fen Edebiyat Fakültesi Süreyya Aybar Konferans Salonu’nda İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi ile Toplumsal Cinsiyet Araştırmalar Topluluğu’nun ortaklaşa organize ettiği “Geçmişten Günümüze Kazan Tatarları” adlı konferans düzenlendi.


Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yetkin Gök, Doç. Dr. Vehbi Bayhan’ın yanı sıra öğrenciler katıldı.


Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ramilya Yıldırım, Kazan Tatarları’nın tarih sahnesine çıkışından bahsederek şunları söyledi:


“Çin kaynaklarında 9.yüzyıldan sonra anılan, Türk Edebiyatı’nın şaheserlerinden Dede Korkut Hikâyelerinde de adı geçen, Kabusname’de dokuz Türk kavminden biri olarak gösterilen, tarihte derin iz bırakan İdil Boyu Bulgar, Altın Ordu ve Kazan Hanlığı gibi şanlı devletler kuran, 16. yüzyıl ortalarından bugüne kadar Rusya’nın göbeğinde dini, dili ve millî kimliği için amansız mücadele veren,  sadece eski Sovyetlerde değil, dünyanın bütün kıtalarına dağılıp yaşayan Kazan Tatarları, kökleri ile en eski devirlere uzanan maddî ve manevî medeniyete sahip olan bir Türk boyudur.”


Tatar Türklerinin çok eskiden beri eğitim ve kültüre önem verdiğine dikkat çeken Yıldırım “Sovyetler öncesi her köyde erkek ve kız çocuklarına okuma yazma öğretilmiştir. Tatar aydınları Başkurt ve Kazaklar arasında da eğitim yayılmıştır. 1920 yılına kadar Başkurt ve Kazak mektep ve medreselerinde eğitim Tatarca verilmiştir. Bugün Tataristan’da eğitim Rusça ve Tatarca yapılmaktadır. 1990-2014 yılları arasında tüm eğitim kurumlarında Tatarca dersler zorunluydu. Fakat son yıllarda Rusya’da dil politikası değiştirilmiş olup, Tatarca eğitim ancak ilk ve ortaöğretimde kullanılmaktadır. Önemli bir kültür ve sanat merkezi olan Kazan şehrinde, Musa Celil Opera ve Bale Tiyatrosu, üç tane Tatar tiyatrosu ve çok sayıda müze bulunmaktadır.” dedi.


Tatarların 922 yılında Müslümanlığı resmi olarak kabul ettiklerini belirten Ramilya Yıldırım “Tatarlar Hanefi Mezhebi’ne tâbi Sünnî Müslümanlardır. 1552 yılından itibaren Rusların dinî baskılarına rağmen kendi inançlarından vazgeçmemişlerdir. Rus işgalinden sonra tüm cami medreseler yıkılmış, ancak 18. yüzyıldan itibaren Müslümanlara cami inşaatı izni verilmiştir.” ifadelerini kullandı.


Ayrıca Tatar-Türk ilişkilerine de değinen Yıldırım “Balkan Savaşı döneminde Tatarlar, Türklerin kaderine tarafsız kalmamış, Rusya’nın farklı şehirlerinden Tatar kızları gönüllü hemşire olarak yardıma gönderilmiştir.” dedi.


Tatar tanıtım filminin ardından konferans sona erdi.


Haber: Gamze Taşdemir- Mert Candan- İsa Erol

Tags

Künye     ·     Tanıtım Videosu     ·     İletişim     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·