21.12.2018 14:00 - 21.12.2018 15:00

Asım Orhan Barut Toplantı Salonu / Asım Orhan Barut Toplantı Salonu

Öğrenme Yönetim Sistemleri ile Dönüştürülmüş Öğrenme

Öğrenme Yönetim Sistemleri ile Dönüştürülmüş Öğrenme

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim