Merkez Kütüphanesi

Kültür Sanat · 06 Eylül 2018 · 0

İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Neziha Üstüner çok sayıda veri tabanına ve binlerce kitap arşivine sahip olan İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İNÜHABER’e anlattı.


1975 yılında kurulan İnönü Üniversitesinin ilk kütüphanesinin Fen-Edebiyat Fakültesinde bulunduğunu söyleyen Üstüner “Bu kütüphaneye, 1986 yılında Merkezi Kütüphane hüviyeti verilerek merkezileştirilmiştir. Kütüphanemiz 2003 yılında 7000 m²’lik alana sahip olan yeni modern binasına taşınmıştır.” dedi.


Neziha Üstüner kütüphanelerin üniversite eğitimine yaptığı katkıları belirterek bu birimin kurulma zorunluluğunu şu cümlelerle aktardı:


“Kütüphaneler üniversitede yapılan eğitim öğretimi desteklemek, yapılan araştırmalara yardımcı olmak amacıyla basılı, elektronik, görsel-işitsel her türlü bilgi ve belgeyi toplayan, düzenleyen ve elverişli yararlanma ortamları hazırlayarak okuyucusuna sunan birimlerdir. Bu nedenle eğitim öğretim ve araştırma yapılan bir üniversitede kütüphaneler mutlaka olması gereken birimlerdir.”


Asıl amaçlarının okuyucuya bilgi ve belge sağlamak olduğunu dile getiren Üstüner, İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bünyesinde verilen hizmetler hakkında şunları söyledi:


“Kütüphanemiz akademik dönem içerisinde hafta içi 08.00-21.30 saatleri arasında, hafta sonu ise 10.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra kütüphanemizde öğrencilerin ya da akademisyenlerin sürekli olarak kullanımına açık olan iki adet 7/24 okuma salonu bulunmaktadır."


Malatya’da yaşayan veya başka illerden gelen bütün okuyucuların kütüphanedeki kitaplardan yararlanabileceğini vurgulayan Neziha Üstüner kitap ödünç alma işlemlerinde birtakım prosedürlerin söz konusu olduğuna belirterek şöyle devam etti:


“Ancak okuyucumuzun kütüphanemizin ödünç hizmetimizden yararlanabilmesi için üniversiteye ait bir kimliği yani İnönü Üniversitesi mensubu olması gerekiyor. Üniversitemiz mensupları kütüphanemizden Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliğince belirtilen kurallar dâhilinde yararlanabiliyor. Akademik personelimiz ya da öğrencilerimiz elektronik ortamdaki kaynaklarımızdan ise İnönü uzantılı e-posta adresleri ile yararlanabiliyor.”


“Kütüphaneleri Cebimizde Taşıyoruz”


Üstüner, gelişen teknolojiyle beraber değişen kütüphanecilik anlayışını şu ifadelerle dile getirdi:


“‘Kütüphanelerin değeri bitiyor mu? Kütüphanecilik ölüyor mu?’ şeklinde kaygılar var ancak kütüphanecilik ne değer kaybediyor, ne de ölüyor. Yok olmuyoruz sadece kendimizi geliştirmemiz, evrim geçirmemiz gerekiyor. Eskinin basılı ortamdaki katalogları bugün elektronik ortamda ise bizim de eskinin değil bugünün kütüphanesi olmamız gerekiyor.”


İnternetin bilgiye ulaşmada sağladığı yararlara vurgu yapan Üstüner elektronik ortamda bilgilerin muhafaza edilmesinin zamana ve mekâna bağlı kalmayı ortadan kaldırdığını şöyle dile getirdi:


“Neredeyse bütün hizmetlerimizi internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz çağımızda okuyucularımız da bilgiyi aramak için kütüphanelere gitmek zorunda kalmıyorlar. Basılı olarak fazla yer işgal eden yayınlar bugün cep telefonlarımızda mevcut. Kütüphaneleri cebimizde ya da bilgisayarımızda taşıyoruz. Böylelikle bilgiye ulaşmak zamana ve mekâna bağlı kalmıyor. Ancak bununla birlikte kontrol edilmesi ve yönetilmesi zor bir durumu beraberinde getiriyor. Aynı zamanda basılı ortamdaki kaynakların temini, yararlanılması ve muhafaza aşamaları elektronik ortamdaki kaynaklara oranla daha zor oluyor. Hakları ve saklama koşulları farklı olsa da elektronik ortamda bulunan kaynaklar işlerimizi kolaylaştırmaktadır.”


İnönü Üniversitesi olarak basılı ve elektronik kaynaklar noktasında zengin bir kütüphaneye sahip olduğumuzun altını çizen Neziha Üstüner, Merkez Kütüphane ve Birim Kütüphanelerdeki toplam basılı kaynak sayısının 246 bin,  elektronik olarak ise;  316 bin elektronik kitap, 45 bine yakın tam metin dergi,  iki buçuk milyon elektronik tez olduğunu belirtti.


Üstüner, son olarak “Bilgi günümüzde zaman ve mekâna bağlı olmadan elektronik ortamda daha hızlı çoğalıyor ve yayılıyor. Bilgiyi saklayan, derleyen, okuyucusuna sunan, yararlandıran kurumlar olan kütüphanelerde ister basılı, ister elektronik ortamda olsun bilgiyi okuyucularına sağlamak için değişimi takip etmek zorundalar. Bu nedenle üniversitemiz kütüphanesi de elektronik kaynaklara oldukça önem vermektedir.” dedi.


Haber: Gülnihal TÜRKMEN- Ayşegül ŞAHİN

Tags

Künye     ·     Tanıtım Videosu     ·     İletişim     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·