Oct. 8, 2019

Dönem I-II-III Öğrencilerine Duyurulur

          TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I-II-III ÖĞRENCİLERİNE DUYURULUR

30 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren Fakültemizde Elektronik Takip Sistemi İle Yoklama Alınmaktadır. Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Yönergesi 3. Bölüm 12. Madde b Fıkrasında Yer Alan; (b) Dönem I, II ve III’te Bir Ders Kurulundaki Teorik Derslerin %30’dan Fazlasına Mazeretsiz Olarak Katılmayan Öğrenci, O Ders Kurulu Sınavına Alınmaz ve O

Ders Kurulu Sınavından F1 Notu Alır. Tüm Teorik Derslerde Toplam Devamsızlığı % 30’u Aşan Öğrenciler Dönem Sonu Sınavına Alınmazlar ve F1 Notu Alırlar” Hükmü Uyarınca Devamsızlık Sınırını Aşan Öğrenciler Teorik Sınava Alınmayacaklardır.