Councils

   

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Prof. Dr. Nigar VARDI

Başkan

Dekan Yard.

Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN

Üye

Dönem I Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZTÜRK

Üye

Dönem II Koordinatörü

Doç. Dr. Elif TAŞLIDERE

Üye

Dönem III Koordinatörü

Doç. Dr. Hilal ERMİŞ 

Üye

Dönem IV Koordinatörü

Doç. Dr. Semra AKTÜRK

Üye

Dönem V Koordinatörü