Councils

  

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Başkan

Fakülte Dekanı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Cengiz ÇOLAK

Üye

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Yakıncı

Üye

Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali BEYTUR

Üye

Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet SIĞIRCI

Üye

Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emin Tamer ELKIRAN

Üye

Medikal Onkoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Fatih SÜMER

Üye

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Suat TEKİN

Üye

Fizyoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Ü. Şiho HİDAYET

Üye

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Cevdet DEMİREL

Raportör

Fakülte Sekreteri V.