Feb. 14, 2019

Sınav Binaları Nasıl Seçilmektedir?

ÖSYM sınavlarında hangi okul binalarında sınav yapılacağına ÖSYM Başkanlığı-Ankara tarafından merkezi olarak karar verilmektedir. Okul binalarının seçim işlemi ile İl Sınav Koordinatörlüğünün bir ilgisi bulunmamaktadır.