Feb. 2, 2018

Kütüphanemizde Staj Yapmak İsteyen Bilgi-Belge Bölümü Öğrencilerine Duyurulur.


Kütüphanemizde staj yapmak isteyen Üniversitelerin Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin staj dönemi;

(01 Temmuz-01 Ağustos) tarihleri arasında olacak şekilde belirlenmiştir.

Staj başvurusu için aşağıda linki verilen formun doldurarak elden veya posta yoluyla Başkanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Form için lütfen tıklayınız.

REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı