Nov. 13, 2017

Mühendislik Fakültesi Yabancı Dil Sınav Sonucu

2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Fakültemiz Bölümlerine ilan edilen Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuran adayların yabancı dil sınavı, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ve Fakültemiz Yönetim Kurulunun 27.10.2017 tarih ve 2017/65-15 sayılı fakülte yönetim kurulu kararı gereğince, 6 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 9:30’ da Mühendislik Fakültesi C Blok 1. kattaki Seminer salonunda yapılmıştır. Yabancı Dil (İngilizce) sınavı değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıdaki Çizelgede sunulmuştur. 

 

Adı-Soyadı

Bölüm

Anabilim Dalı

Sonuç

Dr. Tuğça Bilenler

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Başarılı

Dr. Mahir Uzun

Makine Mühendisliği

Konstruksiyon ve İmalat

Başarılı

Dr. Mehmet Haskul

Makine Mühendisliği

Konstruksiyon ve İmalat

Başarılı

Dr. Turan Gürgenç

Makine Mühendisliği

Konstruksiyon ve İmalat

Başarılı

Dr. Vedat Taşdemir

Makine Mühendisliği

Konstruksiyon ve İmalat

Başarılı

 

 


© 2017 İnönü University

Contact