Oct. 30, 2019

Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Sürecine Dâir Basın Açıklaması

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın İnönü Üniversitesi TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme sürecine dâir yaptığı açıklama


Üniversitemizde kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve kurumsal kalite yönetim sistemini yerleştirmek için ilk olarak 13.03.2017 tarih ve 2017/4-21 Karar Sayılı Senato Kararı ile İnönü Üniversitesi Kalite Yönergesi çıkarttık ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Kalite Birimi kurduk. Üniversitemiz 2017 yılında YÖK dış değerlendirme sürecinden geçti ve YÖK Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirme sürecinde üniversitemizin birçok faaliyeti örnek uygulama olarak değerlendirildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü başkanlığında beş kişiden oluşan YÖK Dış Değerlendirme Ekibi üniversitemiz hakkında olumlu bir rapor hazırladı ve bu rapor YÖK tarafından ilan edildi. Hemen akabinde TSE EN ISO 9001 – 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarına başladık.


Bu çerçevede;

• 6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Kalegöl Otelinde tüm birimlerimize TSE EN ISO 9001 2015 proses hazırlama eğitimi verildi.

• Kalite Birimi tarafından 2018 yılı içerisinde üniversitemizin tüm birimleri ziyaret edilerek hem kalite güvence sistemi hem de kalite yönetim sistemi TSE EN ISO 9001 2015 hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı.

• Tüm birimlerimize TSE EN ISO 9001 2015 belgelendirme dokümanlarını hazırlarken kullanacakları VİSİO programı eğitimi 15.03.2018 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda verildi.

• Birim komisyon üyelerine 03.05.2018 tarihinde iç tetkik eğitimi verildi.

• 08.01.2019 tarihinde TSE EN ISO 9001:2015 belgelendirme sürecindeki ilgili dokümanlar (proses, prosedür, görev tanımları, formlar, iş akış şemaları, risk analizleri listesi, talimatlar) hazırlanarak kalite birimi web sayfasından tüm birimlerin hizmetine sunuldu.

• 13-14 Haziran 2019 Tarihinde Malatya TSE İl müdürünün sunumu ile akademik ve idari personellerimize kurum kültürünü artırmak için genel farkındalık eğitimi verildi.

• Son olarak 01.07.2019-16.07.2019 tarihleri arasında TSE EN ISO 9001 Belge alım öncesi üniversite geneli iç tetkik süreci tamamlanarak Üniversitemiz TSE Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğüne belgelendirme tetkik başvurusunda bulunuldu.

• TSE Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü tarafından 15-17 Ekim 2019 tarihlerinde üniversitemizin belgelendirme tetkikini yapmak üzere TSE Baştetkikçisi ve aynı zamanda TSE Marmara Eğitim Müdürü olan Sayın Hidayet ŞAHİN, TSE Malatya İl Müdürü Sayın Eraslan Yılmaz, tetkikçi Osman Bayer, tetkikçi Ahmet Kurak ve tetkikçi Mennan Çelik görevlendirildi.


Tetkikler, 14 Ekim Pazartesi günü belgelendirmenin ilk aşaması olan Kalite Birimi doküman incelemeleri ile başladı. Birinci aşama başarı ile geçildikten sonra, 15 Ekim Salı günü saat 09:30’da başkanlığımda tüm üniversite üst yönetimi, birim yöneticileri, kalite komisyon üyeleri ve tetkikçilerin katılımı ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Naim Akman Konferans Salonunda belgelendirme süreci açılış toplantısı düzenlendi. Açılış toplantısından sonra tetkikçiler TSE tetkik planında belirlenmiş olan akademik ve idari birimlerin tetkiklerine başladılar. 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında başta Kalite Birimi olmak üzere toplam 21 birimimiz doküman ve farkındalık tetkikinden geçirildi. Belgelendirme tetkiki yapılan birimlerimiz şunlardır:


Kalite Birimi

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Eğitim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İletişim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Tıp Fakültesi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Sağlık Bilimleri enstitüsü (diğer 5 adet enstitü ile ortak olarak)

Petrol Analiz Laboratuvarı

Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü 


Tetkikler bittikten sonra başkanlığım altında 17 Ekim Perşembe Saat 15:00’da Üniversitemiz Senato Toplantı odasında tetkikçilerin sonuç raporunu açıkladığı kapanış toplantısı düzenlendi. Kapanış toplantısında tetkikçiler adına söz alan Baştetkikçi Sayın Hidayet Şahin, “yapılan tetkikler sonucunda İnönü Üniversitesi’nin TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandığı kararını Kalite Komitesine sunacağız” şeklinde açıklamada bulundu.


Bütün bu süreçlerde emeği geçen Kalite Birimi ekibine, Kalite Komisyonuna, idari ve akademik personele teşekkür ediyorum. Geldiğimiz bu aşamanın üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra kaliteyi sürdürme ve daha ileri noktalara taşıma konusunda aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade eder; üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin özverili çalışmaları ile aldığımız TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.

© 2017 İnönü University

Contact