Jan. 11, 2019

Tüm Birimlerin Dikkatine

İnönü Üniversitesi TSE EN ISO 9001 2015 belgelendirme çalışması kapsamında Üniversitemizin tüm birimlerinin TSE dokümanlarını hazırlarken yararlanacakları örnek dokümanlar, İnönü Üniversitesi Kalite Birimi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfalarından hizmete sunulmuştur. 

© 2017 İnönü University

Contact