BAP

Bilim · March 22, 2017 · 0

Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Yapıldı

İnönü Üniversitesinde "Bilimsel Araştırma Projeleri" (BAP) komisyon birimi toplantısı yapıldı.


Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Erciyes Üniversitesi BAP Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı, akademik ve idari personel katıldı.


Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, BAP'ın temel ilkelerine değinerek şöyle konuştu:


"Temel ilkeler dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi. Süreçlerin kurumsal politikalar çerçevesinde yapılandırılması. Stratejik yönetim anlayışının hakim kılınması. Sürdürülebilir yüksek bir kalite düzeyi sağlanması. Kaynakların verimli ve etkin kullanılması. Tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi. Şeffaf, hesap verilebilir ve her zaman denetime hazır bir yapılanma. Tüm süreçlerin birbirini besleyecek şekilde yapılandırılması. Kurumun AR-GE potansiyelinin yükseltilmesine yönelik uygulamalar. Öncelikli alanlarda araştırmaların özendirilmesi. Performansa dayalı destek politikaları. Disiplinler, kurumlar ve uluslararası işbirliklerinin teşvik edilmesi. Ulusal ve uluslararası ağ oluşumlarına katılımların desteklenmesidir."


Türkmen, BAP'ın hazırlık süreçlerinin hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, bürokratik engellerin kaldırılması, araştırmacı odaklı hizmet anlayışı ve dünya üniversitelerinin yönetim politikalarının incelenmesinin önemli olduğunu vurguladı.


Akademik veri ve performans yönetim sistemine de değinen Türkmen, şunları kaydetti:


"Uluslararası Kurumsal Karne Modeline dayalı performans yönetim sistemidir. Ülkemizin önde gelen üniversiteleri tarafından kullanılmakta olup kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Yaklaşık 400 göstergeye göre dört düzeyli performans analizleri yapılmasına imkan vermektedir: Kişi, bölüm, birim ve kurum. Muhtelif kurumsal süreçleri ve BAP Birimi süreçlerini desteklemektedir. Oluşum çalışmaları devam etmekte olan AR-GE ağına entegrasyon imkanı sağlayacaktır."


Türkmen, BAP'ın akademik ve mali süreçler, proje bilgilendirme ve destek, veri toplama ve dokümantasyon bölümü süreçleri hakkında bilgi verdi.


Erciyes Üniversitesi BAP Koordinatörü Prof. Dr. Adem Kalınlı ise İnönü Üniversitesinin en fazla öğrencisi bulunan üniversiteler sıralamasında 33. sırada yer aldığını belirterek, "En fazla öğretim üyesi bulunan üniversiteler arasında 28. sırada yer alıyor. En fazla doktora öğrencisi bulunan üniversiteler sıralamasında 22. sırada yer alıyor. Doktora öğrencisi olarak 25. sırada yer alıyor. Öğrenci, öğretim üyesi sıralamasında 31. sırada yer alıyor" diye konuştu.


Kalınlı, yükseköğretimi göz önüne aldıklarında kaliteyi tanımlamanın kalitenin ortak bir tanımını bulmanın oldukça zor olduğunu kaydetti.


Dünya genelinde önde gelen yükseköğretim kurumlarının kaliteyi korumak ve kurumlarını daha ileriye taşımak için son 10 yıldır performans yönetimi ve stratejik yönetim modellerini geliştirmeye, kullanmaya başladıklarını ifade eden Kalınlı, her kurumun kendi kurumsal yönetim anlayışını geliştirmesi gerektiğini söyledi.


Kalınlı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine dayanılarak kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Birimlerin teşkilat kanununda bir yeri olmadığından, personel istihdamında ve birimin ihtiyaçları için gereken bütçenin karşılanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Birçok üniversitenin BAP Birimi ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları ile uyumlu stratejik planlamalardan yoksundur. Bilimsel araştırmalar için ayrılan kaynaklar yeterince verimli, etkin ve tasarruflu kullanılamamaktadır. Birçok üniversitede proje sonuçları, çıktıları ve hatta projelerin akıbeti dahi takip edilememektedir. Birimlerle ilgili mevzuatlar güncel ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. BAP Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur."


Bilimsel araştırma projelerinin ek süreler dahil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanması gerektiğini dile getiren Kalınlı, kabul edilen bir projenin yürütücüsü komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunması gerektiğini söyledi.


Kalınlı, BAP projelerine başvuruların nasıl yapıldığı yapım aşamasında karşılaşılacak sorunlar ve takip edilmesi gereken süreçleri uygulamalı olarak anlattı.


Program, soru ve cevapların alınmasıyla son buldu.

 

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·