08.12.2018 12:00 - 08.12.2018 17:00

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi / Pembe Salon

Karaciğer trasplantasyonu sonrası uzun dönem hasta yönetimi

Karaciğer transplantasyonu olan hastalıarın uzun dönemde takip ve tedavisi hakkında Türk Karaciğer Araştırmaları derneği ve bölümümüz aynı gün biticek şekilde gündüz iki oturumluk bir toplantı planlamaktadır

© 2017 İnönü University

Contact